Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1141 - Urgències i Emergències en l'Àmbit Extrahospitalari

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per superar l'assignatura a totes les proves establertes.
La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:
• Ponderació 100% es realitzarà conjunt de proves d'avaluació continuada sobre els seminaris realitzats i les tasques d'avaluació continuada a la teoria dels seminaris.

Es considerarà com a presentat aquell alumne que faci l'exercici clínic simulat.
 
És important remarcar que l‟assistència al‟aula de laboratori és imprescindible per a la superació de l‟assignatura. Així, una manca d‟assistència suposa una reducció del 10% a la nota final, dues faltes d‟assistència una reducció del 20% i amb tres faltes d‟assistència es considerarà assignatura no avaluable.
En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica.