Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1141 - Urgències i Emergències en l'Àmbit Extrahospitalari

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Conocimiento de una lengua extranjera

E33 Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo.

OP12. Ser capaz de afrontar situaciones de riesgo extrahospitalarias

OP13. Ser capaz de afrontar situaciones de riesgo vital

OP14. Ser capaz de realizar soporte vital avanzado en escenario extrahospitalario

OP15. Conocer los mecanismos de seguridad personal y de grupo en un rescate

T01. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge