Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

IN1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 12 56
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1102 - Bioquímica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 18 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1103 - Anatomia Humana

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 11 53
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1104 - Microbiologia (Biologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 22 52
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1105 - Fisiologia Humana (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 56
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 42
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1107 - Farmacologia Bàsica i Administració de Medicaments

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1108 - Nutrició Humana

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 15 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1109 - Ètica i Legislació (Ètica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 19 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1110 - Psicologia

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 8 58
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1111 - Fonaments Teòrics i Metodològics

Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 8 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1112 - Determinants de Salut

Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 3 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1113 - Salut Pública

Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 5 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 7 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1115 - Programes de Salut en Adults i Persones Majors

Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 6 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1116 - Cures Bàsiques d'Infermeria

Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

9 10 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

Curs 2 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 15 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 8 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1120 - Cures de la Dona

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

9 1 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1121 - Cures en la Infància i l'Adolescència

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

9 11 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1122 - Cures d'Infermeria en Persones Majors

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 7 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1123 - Cures de Salut Mental

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1124 - Processos Crònics

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 10 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1125 - Gestió de Cures en l'Àmbit Sociosanitari

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 7 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1126 - Cures en les Malalties Transmissibles

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 9 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1128 - Cures Oncològiques

Curs 3 - Semestre 1,2 - Obligatòria

6 3 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1129 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 6 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
12 7 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1131 - Cures Crítiques

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

12 6 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1132 - Habilitats Socials per a la Cura

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 4 56
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1135 - Cures de Salut i Gènere

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 4 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

IN1138 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 3 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 68
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula