Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.

CC05 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de circuits elèctrics i electrònics analògics.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de l’electricitat i electrònica que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CC05 - Ser capaç d’explicar el principi de funcionament dels components electrònics analògics i digitals bàsics.

CC05 - Ser capaç de descriure els circuits d’aplicació analògics més usuals i calcular circuits.

CC04 - Ser capaç de resoldre circuits elèctrics alimentats per fonts sinusoïdals.

CC04 - Ser capaç de resoldre circuits elèctrics alimentats per fonts de continu.

CC04 - Ser capaç de descriure i analitzar sistemes elèctrics que incloguen màquines elèctriques entre els seus components.