Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'avaluació continua suposa el 40% de la nota final de l'assignatura. Està desglossada en:

-       Un 30% corresponent a 2 Exàmens Parcials (un 15% cadascun) que es realitzaran al llarg del curs, preferiblement en reserva de parcials.

-       Un 10% corresponent a les 6 sessions de pràctiques.

a)    Primera convocatòria: Per a superar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10, mitjana ponderada entre l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana entre aquests dos tipus de prova és necessari almenys un 4 sobre 10 en l'examen escrit.

b)    Segona convocatòriaL'alumnat que no supere la primera convocatòria ordinària podrà presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria. En la segona convocatòria es manté la puntuació obtinguda en la primera convocatòria per a l'avaluació contínua, així com el criteri d'una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen escrit per a efectuar la mitjana ponderada entre la nota de l'examen i la de l'avaluació contínua. 

a)    Convocatòria extraordinària de fi d'estudisEs guardarà la nota de l’última avaluació continua (sempre que aquesta siga d’algun dels 2 cursos anteriors) i es mantindrà el pes del 40% d’avaluació continua i 60% de l’examen final, així com el criteri d'una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen escrit per a efectuar la mitjana ponderada entre la nota de l'examen i la de l'avaluació contínua. En el cas de que no es done aquesta situació, es realitzarà un examen final de tota l'assignatura amb un pes del 100% sobre la nota final.

Perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.