Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1047 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'assignatura es divideix en dues parts:
 
- Una primera, orientada a proporcionar els coneixements sobre gestió de sistemes d'informació, i comprendre la seva integració en l'estratègia de les empreses. S'analitza la planificació de la tecnologia i sistemes d'informació (TI / SI) a les empreses.
 
- En la segona part, es pretén que l'alumnat es familiaritzi amb l'ús d'eines informàtiques de gestió, utilitzades de forma generalitzada en les empreses.
 
El mètode didàctic predominant en la impartició dels crèdits teòrics de l'assignatura serà el de la classe magistral participativa, fomentant la participació a l'aula. Per donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge el professorat prepararà uns esquemes-transparències de cada tema per a un millor seguiment de la classe. El contingut d'aquestes transparències ha d'ampliar a partir de la bibliografia recomanada per a cada tema. Aquests continguts són exigibles de manera individual a l'estudiantat en l'examen excrito de l'assignatura.
 
El desenvolupament dels crèdits pràctics pretén ampliar i aplicar els conceptes rebuts en les classes teòriques, així com fomentar en l'alumnat les capacitats crítiques, analítiques i sintètiques. La realització d'activitats pràctiques consistirà en la resolució de problemes, exercicis i casos pràctics. Els i les estudiants realitzaran el treball especificat en cadascuna de les pràctiques, i lliuraran un informe amb la resolució de l'activitat. Així mateix, la resolució de totes aquestes activitats es discutirà en les sessions pràctiques.