Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1047 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura l'alumnat haurà de resoldre els casos i exercicis plantejats en aquesta assignatura. Perquè l'alumnat pugui aprovar l'assignatura, ha d'obtenir en l'examen escrit almenys un 2 sobre 5 perquè es tingui en compte la nota obtinguda en l'avaluació contínua i en les pràctiques. Per poder aprovar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir una nota mínima de 2 sobre 5 en la part pràctica.
 
L'alumnat apareixerà en actes com no presentat si no fa la prova escrita. A l'alumnat se li guardarà la nota obtinguda en les diferents parts que constitueixen aquesta assignatura únicament fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.