Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1040 - Creació d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Memòries i informes de pràctiques

15%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'exposen a continuació:
- El 50% de la nota de l'assignatura serà el resultat de les diferents proves escrites que es desenvolupin durant el semestre. Aquestes proves avaluaran el grau i la profunditat de l'aprenentatge assolit pels estudiants durant el semestre.
- El 50% restant de la nota de l'assignatura serà el resultat de l'avaluació dels informes, que els estudiants han de presentar al llarg del semestre, corresponents a les diferents activitats que es desenvolupin en les classes pràctiques.

Per a poder superar l'assignatura s'han d'aprovar les dues parts. Això és, els estudiants han de treure almenys 2,5 punts en cadascuna de les parts. Els alumnes que estiguen suspesos podran recuperar solament la part corresponent a les proves escrites, per la qual cosa el treball en grup no és recuperable en la segona convocatòria d'una mateixa anualitat.

Els alumnes que no puguin assistir a les classes s'han de posar en contacte amb el professor responsable per pactar amb un itinerari d'avaluació alternatiu.