Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1040 - Creació d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1.- CREACIÓ D'EMPRESES 
1.1.- Emprendre:reptes  
1.2.- Característiques de les oportunitats globals
1.3.- Tipus d'emprenedors
1.4.- Avantatges i inconvenients d'emprendre
TEMA 2.- INSTRUMENTS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES
2.1. Mètode de PlanificAcció.
2.2. Pla de Negoci
2.3. Resum Executiu
2.4. Model de NegociI
TEMA 3. D'EL PROBLEMA A EL PMV
3.1. Tècniques per analitzar el problema
3.2. Tècniques de creativitat
3.3. Tècniques de filtratge d'idees
3.4. PMV
3.5. Procés de validació d'el problema, de la idea i de el PMV
TEMA 4. ANÀLISI ESTRATÈGICA DE L'ENTORN I DELS CONSUMIDORS
4.1. Anàlisi de l'ecosistema emprenedor
4.2. Anàlisi de sistema de valor del sector
4.3. Anàlisi de l'consumidor: Perfil d'consumidor i Mapa de Empatia
4.4. Perfil estratègic de l'competidor
TEMA 5. MODEL DE NEGOCI CANVAS I
5.1. Factors clau d'èxit de clients i tamany de el segment
5.2. Proposta de valor
5.3. Proposta per a la distribució
5.4. Proposta per a la comunicació
5.5. Procés de validació
TEMA 6. MODEL DE NEGOCI CANVAS II
6.1. Identificació de recursos i capacitats necessaris vs exclusius
6.2. Identificació de les activitats de la cadena de valor
6.3. Internalització de les activitats de la cadena de valor
6.4. Externalització de les activitats. Definició de l'networking
TEMA 7. MODELS DE NEGOCI FINANCERS
7.1. Viabilitat economicofinancera
7.2. Models de negoci de llarga cua
7.3. Models de negoci multilateral
7.4. Models de negoci basats en oferir un servei gratuït
7.5. Models de negoci oberts
TEMA 8.- TIPUS DE NOVES EMPRESES
8.1. Noves empreses sostenibles
8.2. Noves empreses internacionals
8.3. Noves empreses de base tecnològica
8.4. Spin-off