Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En consonància amb el caràcter teòric-pràctic atribuït a la matèria en el Pla d’Estudis, aquest curs comprèn quatre hores de classe semanals, les quals s’impartiran sense distingir entre classes teòriques i classes pràctiques.

El mètode didàctic utilitzat en l'assignatura implica una combinació de diferents tipus d'activitats d'avaluació contínua, com es explica seguidament. Toda la informació detallada relativa a aquestes activitats es publicarà en l’aula virtual de l’assignatura.

Activitats Previes Entregables. S'han preparat activitats per a que l'estudiant les prepari i entregue abans de les sessions de classe seguint les instruccions de la professora. Aquest tipus d’activitats es programa seguint la denominada classe al revés (flipped classroom), que consisteix en reduir el temps dedicat a la classe magistral, tractant de traslladar fora de l’aula l’exposició de continguts. Els continguts es proporcionen als alumnes en forma de documents, vídeos, etc. i són ells els que han de revisar-los abans de la classe. Després, la classe es dedica a treballar els continguts amb més profunditat i ampliar-los, havent temps també per aclarir dubtes i realitzar activitats (Marques, 2016) *.

Per recolzar el procés d’ensenyament-aprenentatge la professora ha preparat un material docent i vídeos de cada tema per a un millor seguiment de la classe.

Activitats a l'Aula. Així mateix, cada tema es complementa amb activitats pràctiques a realitzar a l'aula, guiades per la professora, amb el propòsit de facilitar l'aprenentatge dels continguts i les habilitats previstes. Aquestes activitats estaran disponibles i hauran de ser lliurades a través d'l'aula virtual.

Per a un adequat seguiment d'el curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, la participació en les classes, la realització de les activitats pràctiques i l'aprofitament de les hores de tutoria per poder resoldre els problemes que puguin sorgir en el procés d'aprenentatge .

* Marqués, M. (2016), “Qué hay detrás de la clase al revés (flipped classroom)”, ReVision, Vol. 9, núm. 3, pàgines 11-18.