Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 34
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Treball en equip

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP04 - Conèixer el significat de la direcció d’operacions i gestió de la qualitat, les seues dimensions i avaluar la seua influència sobre la competitivitat.

Resultats d'aprenentatge

Valorar els diferents enfocaments de gestió de la qualitat, les seues aportacions limitacions.

Justificar la qualitat i la seua gestió com una important variable competitiva

Identificar les diferents concepcions de qualitat i les dimensions que l’integren

Identificar els principals models de gestió de la qualitat utilitzats en la pràctica empresarial.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Analitzar els principis i pràctiques que caracteritzen la gestió de la qualitat total.

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.