Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1034 - Màrqueting Social i Polític

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Raonament crític

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EP12 - Definir objectius i estratègies en l’àmbit del màrqueting social i polític.

Resultats d'aprenentatge

Prendre la paraula en grup amb facilitat; transmetre convicció i seguretat i adaptar el discurs a les exigències formals requerides.

Dissenyar campanyes de màrqueting social.

Desenvolupar campanyes de màrqueting polític i electora

Argumentar la pertinència dels judicis que s’emeten i analitzar la coherència de la pròpia conducta, fonamentant-los en els principis i valors que se sostenen.

Analitzar la importància del màrqueting en els entitats no lucratives i en l’àmbit polític

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens i valorar les seues implicacions personals i socials.

Afrontar la realitat utilitzant el coneixement de caràcter globalitzador.