Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1032 - Disseny i Canvi Organitzatiu

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat en una convocatòria únicament quan hagi realitzat els exàmens.
 

Elaboració treballs acadèmics 5/10 necessària
Exàmens 5/10 necessària

Resolució dels casos 5/10 necessària

Presentacions orals i pósters 5/10 necessària

 La nota final de la part pràctica aprovada es guardarà per a la segona convocatòria. La nota final de la teoria aprovada es guardarà per a la segona convocatòria. Les parts no superades hauran de recuperar-se de cara a la segona convocatòria, amb excepció del 10% de la nota que procedeix de les activitats pràctiques dutes a terme en classe de teoria. Així doncs, es podrà recuperar la teoria (50% nota) a través d'un examen, i els treballs/presentacions/casos sobre les 4 empreses analitzades a través d'un examen (40%).

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles