Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1032 - Disseny i Canvi Organitzatiu

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Coneixement d’una llengua estrangera.

CG09 - Raonament crític

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP15 - Conèixer i comprendre el disseny, la dinàmica del canvi i el comportament organitzatiu.

Resultats d'aprenentatge

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Explicar la gestió del canvi, la innovació i l’aprenentatge organitzatiu.

Conèixer els factors endògens i exògens del canvi.

Conèixer el procés de canvi organitzatiu.

Comunicar-se de forma verbal i escrita en una llengua aliena en intercanvis quotidians i textos senzills.

Analitzar el disseny de l’estructura organitzativa.

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.