Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0932 - Traducció A1 (Espanyol)-B (Anglès) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

90%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir un mínim de 5 en l'examen final. A més, la mitjana dels treballs lliurats i l'examen final també ha de ser almenys de 5.

B) Es considera presentat en una convocatòria si l'alumne acudeix a fer l'examen corresponent. Es considera no presentat en una convocatòria si no s'acudeix a fer l'examen, independentment que s'hagen lliurat els treballs avaluats al llarg del curs.

C) En cas de no haver realitzat o no haver superat les tasques avaluables programades durant el curs, en la segona convocatòria l'examen valdrà el 100% de la nota final.