Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0911 - Fonètica i Fonologia Angleses

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció. La fonètica i la fonologia en l'estudi de la llengua anglesa. Received Pronunciation.

Tema 2. Fonètica acústica, auditiva i articulatòria. La producció dels sons de la parla. Introducció a l'articulació de consonants, vocals i diftongs.

Tema 3. Fonologia: fonemes, al·lòfons i parells mínims. Transcripció fonèmica i fonètica. Descripció i classificació de les consonants angleses.

Tema 4. Descripció i classificació de les vocals i els diftongs anglesos.

Tema 5. Síl·labes i grups consonàntics. Síl·labes fortes i dèbils. Paraules funcionals. Fonètica sintàctica: assimilació, elisió i juntura.

Tema 6. Introducció a la fonologia suprasegmental: ritme, accent oracional, i entonació en anglès.