SAP338 - Pràcticum (Ciències Socials i Humanitats. Economia)

Semestre 2 - Només convalida

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.