SAP338 - Pràcticum (Ciències Socials i Humanitats. Economia)

Semestre 2 - Només convalida

Activitats

Aquesta assignatura no presenta activitats

Competències

Aquesta assignatura no presenta competències

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge