SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1223 - Art del Videojoc

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral-teoria: el professorat presentarà els coneixements teòrics de forma lògica i estructura amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'impartirà aquest mètode amb el suport de l'ús de la pissarra, presentacions interactives, material visual, demostracions pràctiques en l'aula, simulacions i comentaris de renders i dibuixos a color, etc.

Classes pràctiques de laboratori: l'alumnat realitzarà en aquestes classes distints exercicis relacionats amb els continguts teòrics presentats.

Tutories: s'obtindrà informació sobre el treball autònom de l'estudiantat i se li resoldran aquells dubtes que sorgisquen durant la realització d'aquest o relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal: l'alumnat, en hores no presencials, prepararà l'assignatura mitjançant la lectura de llibres de referència, realitzaran una sèrie de treballs i teòrics, el projecte del curs, etc.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16