SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1223 - Art del Videojoc

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E09 - Capacitat per a realitzar l’art dels videojocs, crear personatges i ambients.

G09 - Aprenentatge autònom.

G10 - Creativitat.

Resultats d'aprenentatge

E09, G10 - Crear personatges caracteritzats i texturitzats.

E09, G10 - Crear ambients amb definició de llums, ombres, textures i efectes ambientals.

E09, G09 - Controlar les eines gràfiques per a crear representacions amb alt nivell d’acabats.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16