SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

VJ1201 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1202 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1203 - Programació I (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1204 - Expressió Artística

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1205 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1206 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1207 - Cultura Visual i Mitjans de Masses

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1208 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1209 - Disseny 2D

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1212 - Expressió Gràfica

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1214 - Consoles i Dispositius de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1215 - Algoritmes i Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1216 - Disseny 3D

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1217 - Disseny i Desenvolupament de Jocs Web

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1218 - Narrativa Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1220 - Bases de Dades

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1221 - Informàtica Gràfica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1223 - Art del Videojoc

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1225 - Sistemes Operatius

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1226 - Disseny de Personatges i Animació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1227 - Motors de Jocs

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 14 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1228 - Xarxes i Sistemes Multijugador

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 8 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1229 - Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 8 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1231 - Intel·ligència Artificial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1233 - Models Audiovisuals Contemporanis

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1234 - Tècniques d'Interacció Avançada

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1235 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 9 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

VJ1241 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 8 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16