SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1208 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques inclouran presentacions de conceptes de forma dialogada amb l'estudiantat, resolució de dubtes, desenvolupament d’exemples pràctics i exercicis. En les classes de laboratori l’estudiantat haurà de resoldre una sèrie d’exercicis pràctics de programació, principalment per parelles i, en cas de dubte, podrà sol·licitar l’ajuda del professorat per a aclarir els conceptes necessaris. Els lliuraments de pràctiques es realitzen per parelles.

El treball no presencial de l’estudiantat es planificarà setmanalment, i inclourà treball tant teòric com pràctic. Serà necessari completar el treball no presencial planificat per a poder seguir de manera adequada el desenvolupament de l’assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16