SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1208 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

La nota obtinguda per avaluació contínua  s'obté en els terminis establits en la planificació de l'assignatura.


La primera convocatòria consisteix en l'examen (50% de la nota segons s'estableix en el programa Verifica de la titulació) al qual se suma la nota d'avaluació contínua obtinguda durant el desenvolupament de les classes (50% de la nota segons s'estableix en el programa Verifica de la titulació). La nota d'avaluació contínua es guarda per a la segona convocatòria.

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre 5 o més punts sobre 10 en la suma de les notes d'avaluació contínua i examen, sempre que la nota de l'examen supere el 2,25 sobre 5.

Constaran en actes com a presentats o presentades en cada convocatòria els estudiants i estudiantes que es presenten a l'examen.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16