Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1035 - Organitzacions Internacionals

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La docència serà impartida a través de classes presencials, distingint-se entre classes teòriques i classes pràctiques.

         Les classes teòriques consistiran en les clàssiques lliçons magistrals en què el professor transmetrà a l'alumne els coneixements bàsics sobre un aspecte concret del programa. Es començarà amb una major intervenció del professor, a través de la docència magistral, si bé a poc a poc se'n va a anar exigint una participació major de l'alumnat, així com la resolució de qüestions que, des dels textos anteriors, hauran d'haver treballat els estudiants per a ser resoltes en l'aula. En les classes s'abordaran les qüestions que hagen suscitat dificultats o que requerisquen explicacions complementàries.

            En les sessions de classe es desenrotllarà l'esquema nuclear de les lliçons, sent d'interés la lectura de cada un dels temes amb caràcter previ del manual de referència.  Es pretén combinar el sistema de memorització ineludible de determinats temes amb la interpretació i raonament crític d'altres. Per a això la plural visió que s'aporte als alumnes és transcendental als efectes d'oferir els instruments jurídics interpretatius. Alguns epígrafs poden no ser explicats en classe, estant la seua preparació de l'exclusiva incumbència de l'estudiant amb el suport de les tutories.

            Les classes pràctiques --que variaran en funció de la marxa del curs-- comprendran distintes activitats: es dedicarà la major part de les sessions –Que prèviament haurà de preparar l'estudiant— A l'anàlisi de textos jurídics, jurisprudència internacional, documents de treball i notícies d'actualitat internacional, relacionats amb el contingut del programa. Estes pràctiques podran ser voluntàries però, junt amb la resta de proves i treballs acadèmics, tindran un valor d'un 15 % de la nota final.

            La docència pràctica podrà comprendre, així mateix, la realització de treballs dirigits individuals o en grups xicotets o la contestació de formularis a través de l'Aula Virtual. La realització d'estos treballs també serà voluntària, encara que avaluable. La docència pràctica inclourà alguns seminaris. Finalment, es durà a terme una sèrie de tutories presencials o virtuals.