Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1035 - Organitzacions Internacionals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

85%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

 

L'examen final serà obligatori i la seua nota suposarà un 85% de la nota total, no podent ser inferior en cap cas a 5 punts. L'examen podrà ser oral o escrit. En l'examen es valoraran NO SOLS els coneixements de l'alumne, sinó també l'expressió oral, la capacitat d'anàlisi, la sistematització dels coneixements i el maneig de les fonts. Per a superar esta assignatura basta amb la realització de l'examen i amb l'obtenció d'un 5 en el mateix. No s’exigeix, per tant, la realització d'activitats pràctiques, però sense elles no podrà accedir-se a una nota superior al 8'5.

Les práctiques s'aniran superant al llarg del curs i, si no superar-se l'examen final a la primera convocatòria, la qualificació obtinguda es guardarà per a la segona convocatòria.