SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
9 0 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 2 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1003 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 24 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 2 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 8 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

9 32 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 1 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1012 - Obligacions i Contractes

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 0 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 0 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1014 - Dret Internacional Públic

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 11 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 14 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1017 - Dret Mercantil I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 0 62
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 39 62
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1021 - Dret Processal Civil

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 43
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1022 - Dret Mercantil II

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1023 - Dret Processal Penal

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1024 - Dret de Família i Successions

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1025 - Dret Financer I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 12 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1026 - Dret Internacional Privat

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 7 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1027 - Dret Financer II

Curs 4 - Anual - Obligatòria

9 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 0 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1029 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1030 - Dret de la Navegació i del Transport

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1031 - Dret Probatori

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1032 - Dret Penal Econòmic

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1035 - Organitzacions Internacionals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1036 - Dret del Comerç Internacional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1039 - Dret Urbanístic

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1040 - Dret de Danys

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1045 - Dret Tributari Internacional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1051 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 3 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 0 49
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16