SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E3 - Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics del món econòmic financer i empresarial en l’àmbit jurídic

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Identificar i analitzar un problema econòmic per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments bàsics en l’àmbit econòmic.

Conèixer i aplicar la comptabilitat nacional bàsica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16