SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia a seguir en el desenvolupament del modul teòric es basarà, fonamentalment, en classes actives, en les quals s'explicaran els conceptes que es consideren fonamentals i es fomentarà la participació dels estudiants i les estudiantes. La bibliografia cal que la consulte l'estudiantat; i cal considerar els apunts de classe i el material didàctic de l'aula virtual sols com una orientació i material de suport.

A més a més dels exercicis del llibre, en l'Aula Virtual es inclouràn quaderns d'exercicis per a les classes pràctiques i de laboratori, a més es realitzaràn comentaris de notícies econòmiques d'actualitat seleccionades pel professorat.


Les classes teòriques i els exercicis pràctics resolts en classe són sols orientatius i cal que els i les alumnes completen la seua formació amb l'estudi i resolució de problemes de la bibliografia básica i complementària

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16