SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TUTORIES
Vicente Budí Orduña

Vicente Budí Orduña

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Fabio Feriozzi

Fabio Feriozzi

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Marko Petrovic

Marko Petrovic

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Celestino Suárez Burguet

Celestino Suárez Burguet

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Jordi Ripollés Piqueras

Jordi Ripollés Piqueras

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Ana Maria Cuadros Ramos

Ana Maria Cuadros Ramos

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Javier Ordóñez Monfort

Javier Ordóñez Monfort

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Simone Alfarano

Simone Alfarano

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Laura Márquez Ramos

Laura Márquez Ramos

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Emilio Tortosa Ausina

Emilio Tortosa Ausina

Anglès: TUTORIES 1

Tutories