SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 7 89
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 12 56
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 28 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 66 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 12 45
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 41 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 23 59
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 16 62
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 13 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 24 48
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 25 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 59
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 28 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 50
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 84
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1020 - Microeconomia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 71
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1022 - Anglès per a Economistes

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1024 - Teoria Microeconòmica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1025 - Teoria de Jocs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 12 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1028 - Macroeconomia Internacional

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 9 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1029 - Teoria Macroeconòmica

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1030 - Comerç Internacional

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1031 - Economia Industrial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1032 - Econometria II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1035 - Economia Regional i Urbana

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1036 - Economia Europea

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1037 - Macroeconomia Dinàmica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1038 - Economia Ambiental

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1040 - Sistema Fiscal

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1041 - Economia Experimental

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1042 - Tècniques de Predicció

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1047 - Economia del Sector Públic

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 4 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16