Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota).

Examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes, 70% de la nota).

Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació mínima de 5. Tant l'examen final com la resta d'activitats hauran d'aprovar-se separadament per poder obtenir la nota conjunta, sent 5 punts el mínim per aprovar cada part. En cas contrari, l'assignatura no serà superada. L'Aula Virtual només és una orientació per a l'estudi de la asignatura.La preparació de l'examen final ha de fer-se mitjançant l'estudi de la bibliografia bàsica.

L'elaboració d'activitats de l'avaluació continuada, que suposen el 30% de la nota, no és recuperable en segona convocatòria.