Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG07 - Presa de decisions

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP04 - Anàlisi de l’estructura i viabilitat del sector públic i financer.

EP11 - Anàlisi de l’evolució històrica de l’economia espanyola

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Ser capaç d’analitzar l’eficiència i idoneïtat del sistema financer.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Conèixer l’estructura i fonts de finançament del sistema bancari espanyol

Conèixer els objectius macroeconòmics de la intervenció pública.

Conèixer el sistema financer i bancari.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.