TI0925 - Tecnologies de la Traducció

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes, que tindran lloc en el laboratori de traducció, s’exposaran i discutiran les característiques, avantatges i inconvenients de les diferents tecnologies útils per al traductor o la traductora i es realitzaran tasques i projectes relacionats amb els continguts enunciats en el programa.