SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

TI0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 16 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 4 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0903 - Lingüística

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 8 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0904 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 6 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 11 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 9 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 3 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0919 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

6 2 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0920 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

6 5 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 4 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0925 - Tecnologies de la Traducció

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 7 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 43
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
8 9 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0931 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) (I)

Curs 3 - Anual - Obligatòria

6 3 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 12 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0935 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual - Obligatòria

10 1 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 1 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 8 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 41
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 2 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 6 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 2 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 4 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0951 - Correcció i Edició de Textos

Curs 4 - Anual - Optativa

4,5 2 49
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0957 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12,5 3 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0960 - Traductologia

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 52
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0965 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 2 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0966 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0971 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) (II)

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0972 - Traducció A1 (Espanyol))-B (Anglès) (II)

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0977 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 1 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0978 - Subtitulació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 4 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TI0983 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 8 47
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16