Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

A)    BLOC ONCOLOGIA

Tema 1. Introducció.

a.       Biologia de la cèl·lula  neoplàsica:  Carcinogènesis i Genètica molecular.

b.      Història natural del càncer: procés de  metastatització.

Tema 2. Metodologia de treball. Estudi d'extensió i factors pronòstics. Marcadors tumorals. Classificació (TNM,UICC,AJC…).

Tema 3. Principis de Cirurgia Oncològica.

Tema 4. Principis de tractament: Radioteràpia.

Tema 5. Principis de tractament:  Hormonoteràpia.

Tema 6. Principis de tractament: Agents biològics; nous tractaments.

Tema 7. Principis de tractament: Quimioteràpia.

Tema 8. Epidemiologia i prevenció del càncer.

Tema 9. Melanoma.

Tema 10. Tractament de suport en Oncologia.

Tema 11. Urgències oncològiques.

Tema 12. Càncer d'origen desconegut.

Tema 13. Càncer de cap i coll.

Tema 14. Tumors cerebrals.

Tema 15. Sarcomes de parts Blanes.

Tema 16. Consell genètic i càncer.

Tema 17. Càncer  ginecològic.

a.       Càncer d'ovari.

b.      Càncer de  cèrvix i càncer d'endometri. 

Tema 18. Càncer  urològic.

a.       C. renal.

b.      C.Urotelial.

c.       C. Pròstata.

d.      T. germinals.

Tema 19. Tumors digestius (I)

a.       Esòfag.

b.      Gàstric.

c.       Pancreàtic.

d.      Hepatocarcinoma.

e.       Vies biliars.

Tema 20. Tumors digestius (II). Colorectal.

Tema 21. Càncer endocrí.

Tema 22. Càncer de pulmó.

Tema 23. Càncer de mama.

 

B)    BLOC HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA


Tema 1: Especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia: Estructura i contingut. Hematopoesi.
Tema 2: Anomalies generals en sèrie roja, blanca i plaquetar
Tema 3: Anèmies: Concepte i classificació.

Tema 4. Anèmies microcítiques i  normocítiques.

Tema 5 . Anèmies macrocítiques i megaloblàstiques.

Tema 6. Anèmies hemolítiques adquirides: AHAI (anèmia  hemolítica autoimmune) i HPN (hemoglobinúria paroxística nocturna).

Tema 7. Anèmies hemolítiques hereditàries: membranopaties,enzimopaties,  hemoglobinopaties

Tema 8.  Anèmies hemolítiques hereditàries: talassèmies.

Tema 9. Insuficiències medul·lars. Aplàsia medul·lar i Anèmia de  Fanconi. Agranulocitosi.

Tema 9.  Poliglobúlies. Policitèmia Vera.

Tema 10. Síndroms mielodisplàsics

Tema 11. Síndrom mieloproliferatiu crònic (SMPc): P. Vera, mielofibrosis (MF) i trombocitèmia essencial (ET). 

Tema 12. Síndrom mieloproliferatiu crònic (SMPc): leucèmia mieloide crònica.
Tema 13: Leucèmies Agudes (I)
Tema 14: Leucèmies Agudes (II)
Tema 15:  Limfoma. Generalitats. Limfoma de Hodgkin. 
Tema 16: Limfomes No Hodgkin.
Tema 17: SLPC d'expressió leucèmica: LLC.
Tema 18: Altres SLPC d'expressió leucèmica B i T.
Tema 19: Diagnòstic diferencial de gammapaties monoclonales: Mieloma Múltiple.
Tema 20: M.  M.Waldenström.Amiloïdosis. Altres gammapatías monoclonals
Tema 21: Afèresi terapèutica.
Tema 22: Trasplantament de progenitors hematopoetics
Tema 23: Fisiologia de la hemostàsia i DD de trastorns de coagulació.
Tema 24: Patologia plaquetar. Trombopatias i trombopenias. **PTI.
Tema 25: Patologia congènita de coagulació: Hemofílies i Malaltia  Von willebrand.
Tema 26: Patologia adquirida de la coagulació: CID. Hemofília adquirida.
Tema III (FARMA): Farmacologia de la coagulació: Antiagregantes i anticoagulants.
Tema 27: Malaltia Tromboembólica Venosa. Trombofilia. TAO.
Tema 28: Grups sanguinis i inmunohematología: EHRN.
Tema 29: Medicina Transfusional.Hemoderivats.

 

C)     BLOC FARMACOLOGIA

Tema 1 (52). FARMACOLOGIA. Principis farmacològics de la quimioteràpia, hormonoteràpia i els nous agents.

Tema 2 (53). FARMACOLOGIA. Farmacologia de la coagulació.

 

D)    BLOC FÍSIC.

Tema 1 (54). Bases físiques en el diagnòstic i tractament hemato-oncològic.