Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1205 - Principis d'Economia

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura requereix un mínim de 5 punts sobre 10.
Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen escrit final en qualsevol convocatòria que es presenti l'estudiant.
Aquest examen s'aprova amb una nota de 5 punts sobre 10 i està compost per una part teòrica i una altra pràctica.
S'ha d'aprovar tant l'examen teòric com el pràctic per aprovar l'examen final.
La nota final de l'assignatura està composta pel 70% de la nota de l'examen final i el 30% de la nota mitjana de l'avaluació contínua formada per la realització de tasques, exercicis o qüestionaris relizados al llarg del semestre.
La nota obtinguda en la realització de les tasques o exercicis al llarg del semestre serà vàlida només a la primera convocatòria.
La nota final de l'assignatura en la segona convocatòria serà la nota final de l'examen.
Es considerarà que l'alumne es presenta a l'avaluació de la primera / segona convocatòria ordinària quan realitze l'examen escrit final de la convocatòria corresponent.