Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1205 - Principis d'Economia

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 . ELS PROBLEMES BÀSICS DE L'ECONOMIA
 
1.1 . L'escassetat i l'elecció.
 
1.2 . Els tres problemes d'organització econòmica .
 
1.3 . Factors de la producció i funció de producció .
 
1.4 . La Llei dels Rendiments Decreixents i el Cost d'Oportunitat .
 
1.5 La Frontera de Possibilitats de Producció .
 
1.6 . L'organització econòmica . El sistema de preus i el paper de l'Estat en l'economia .
 
 
 
TEMA 2 . LA DEMANDA , L'OFERTA I EL MERCAT
 
2.1 . La demanda d'un bé : concepte i determinants . Preferències , utilitat i benestar .
 
2.2 . La producció de béns: funció de producció , productivitat i costos . L'oferta .
 
2.3 . L'equilibri del mercat .
 
2.4 . Efectes de la intervenció en preus .
 
2.5 L'elasticitat . Concepte i tipus d'elasticitat .
 
 
 
TEMA 3 : ELS MERCATS : NOCIONS BÀSIQUES
 
3.1 Graus de competència i tipus de mercat
 
3.2 La competència perfecta
 
3.3 El monopoli
 
3.4 L'oligopoli
 
3.5 La competència monopolística
 
 
 
TEMA 4: ELS MERCATS DE FACTORS DE PRODUCCIÓ : EL FACTOR TREBALL
 
4.1 . Els mercats de factors
 
4.2 El factor treball : la demanda de treball per part de l'empresa , l'oferta de treball .
 
4.3 L'equilibri en el mercat de treball .
 
4.4 . La desocupació . Tipus, diferències i principals enfocaments teòrics .
 
 
 
TEMA 5: VARIABLES I CONCEPTES MACROECONÒMICS BÀSICS
 
5.1 . Mesura de la producció : PIB nominal i PIB real , renda nacional
 
5.2 . Magnituds relatives a l'ocupació
 
5.3 . Nivell general de preus i taxa d'inflació
 
5.4 . Deute públic , dèficit públic i el finançament del sector públic .
 
5.5 . La relació amb altres economies . conceptes bàsics
 
 
 
TEMA 6: PRODUCCIÓ AGREGAT . CREIXEMENT I CICLE . OFERTA I DEMANDA AGREGAT
 
6.1 . Evolució de la producció agregada : creixement i cicle
 
6.2 . Les fonts del creixement econòmic
 
6.3 . El sistema macroeconòmic agregat : demanda i oferta agregada
 
6.4 . L'equilibri macroeconòmic
 
 
 
TEMA 7: LA POLÍTICA FISCAL
 
7.1 . El model keynesià bàsic : consum , estalvi i inversió
 
7.2 . El pressupost de l'Estat : impostos i despesa pública
 
7.3 . El concepte del multiplicador i la política fiscal ( discrecionalitat i estabilitzadors automàtics )
 
7.4 . Efectivitat de les polítiques fiscals . L'efecte expulsió
 
 
 
TEMA 8: LA POLÍTICA MONETÀRIA
 
8.1 . Els diners : concepte i funcions
 
8.2 . La demanda de diners
 
8.3 . La base monetària i creació de diners bancaris
 
8.4 . L'oferta monetària
 
8.5 . El Banc Central Europeu : la política monetària a l'eurozona