Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1205 - Principis d'Economia

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Analitzar i comprendre l’aplicació de polítiques públiques.

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE14 Comprendre i valorar l’entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

Resultats d'aprenentatge

RAEC12 Interpretar i analitzar críticament la realitat econòmica.

RAEC11 Conèixer els fonaments teòrics i pràctics de l’economia política.

CMG81 Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat

CMG31 Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos

CMG13 Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.