Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'organitzarà en sessions de teoria i pràctiques i un seminari reduït.

Prèviament a les classes teòriques es proposarà a l’estudiantat exercicis específics que haurà de resoldre de manera autònoma. Les classes teòriques se centraran a compartir les solucions dels exercicis i explicacions teòriques quan calga. També es proposaran i resoldran exercicis pràctics. A més, es fomentarà el treball en grup i l'intercanvi de resultats.

A les sessions pràctiques, s'utilitzaran eines d'enginyeria de programari. L’estudiantat s'organitzarà en grups per dur a terme un treball en anglès que inclou activitats del procés de desenvolupament d'un producte de programari.

El seminari l’impartirà professorat del Departament d'Estudis Anglesos.