Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Exàmen

40%

Treball escrit en anglès

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de tres apartats:

  1. Examen (40%), mínim un 5.
  2. Avaluació contínua (40% sense mínim): consta d'activitats (presencials i no presencials), proves parcials i entrega de pràctiques. El pes de les entregues de pràctiques és el 15% del total de l'assignatura.
  3. Treball pràctic en anglès (20%) amb nota mínima final de 5. S'avaluen dues parts que valen el 50% cadascuna: la redacció correcta en anglès i la correcció dels continguts tècnics del treball.  Per a aprovar el treball cal tenir una nota mínima de cinc en els continguts tècnics. Aquest treball tècnic es desenvolupa a partir de les entregues i les activitats de pràctiques.  

Per a superar l'assignatura caldrà tenir un 5 en la nota final ponderada, i que les notes de l'examen i del treball pràctic siguen com a mínim un 5. Si la nota ponderada és més de 5, però el treball o l'examen estan suspesos, la nota de l'acta serà la menor d'aquestes dues. 

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat si (1) ha realitzat la prova final o (2) entrega el 60% o més de la resta de les activitats o (3) té una nota aprovada en el treball pràctic.

Recuperació en segona convocatòria

  1. Examen: examen segona convocatòria.

  2. Avaluació contínua: les activitats  i les proves parcials no són recuperables; els lliuraments de pràctiques (15% de l'assignatura) tindran la mateixa nota que la part específica final  del treball pràctic.

  3. Treball pràctic en anglès (20% de l'assignatura, mínim 5): es refarà el treball complet o l'apartat que estiga suspès.

El total de l'avaluació no recuperable és el 25%.