Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1022 - Transferència de Matèria i Operacions de Separació I

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques. Mètode expositiu que consiteix a presentar un tema lògicament estructurat a fi de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Es basa principalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi, amb el suport de material audiovisual desenvolupat específicament per a cada tema i que estarà disponible en l'aula virtual de l'assignatura.

Classes de resolució de problemes. A partir de la resolució pel professorat d'alguns problemes tipus, els i les alumnes han de resoldre altres problemes que se'ls plantegen, i aplicar-hi els coneixements teòrics desenvolupats.

Tutories. Es desenvoluparan en grups reduïts i serveixen per al suport i seguiment de l'evolució del treball personal dels i de les alumnes.