Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1022 - Transferència de Matèria i Operacions de Separació I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10 com a mitjana de l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana de les dues proves, és imprescindible obtindre, com a mínim, una nota de 4 sobre 10 en l'examen escrit.

Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària poden presentar-se a l'examen escrit en la segona convocatòria. En aquesta es mantindrà la puntuació obtinguda en l'avaluació contínua en la primera convocatòria, així com el criteri referent a la necessitat d'obtindre, com a mínim, una nota de 4 sobre 10 en l'examen escrit per a poder amitjanar-la amb la puntuació de l'avaluació contínua.

En el cas dels exàmens extraordinaris només s'avaluarà l'examen escrit, el qual contindrà a més qüestions teoricopràctiques semblants a les avaluades en l'avaluació contínua

 

b) Perquè l'estudiantat es considere presentat a una convocatòria és estrictament necessari que s'haja presentat a l'examen escrit.