Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1022 - Transferència de Matèria i Operacions de Separació I

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CE01, CG06 - Ser capaç de comprendre els mètodes de disseny i aplicar-los al càlcul de columnes de pisos per a rectificació contínua de mescles binàries.

CE01, CG06 - Ser capaç de comprendre els mètodes de disseny i aplicar-los al càlcul de columnes de farcit per a rectificació contínua de mescles binàries.

CE01 - Ser capaç de descriure i classificar els equips per a operacions de separació atenent els principis en què es basa el seu funcionament.

CE01 - Ser capaç de conèixer els distints mecanismes de transferència de matèria i els principis bàsics pels quals és regeixen.

CE01 - Ser capaç de comprendre els fonaments de les operacions de separació i saber diferenciar unes d’altres.

CE01 - Ser capaç de comprendre els fonaments de la destil·lació i saber diferenciar els mètodes per a dur a terme aquesta operació.