SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1001 - Anàlisi de Dades en Psicologia (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'estratègia metodològica es basa a potenciar el treball autònom i actiu de l'estudiantat, tant l'individual com el de grup. Per a això es compta tant amb el procediment presencial com a distància. El professorat farà d'orientador amb el suport de les classes expositives, tutories i les TIC i amb l'establiment d'un sistema de control es que permeta comprovar el grau amb què s'assoleixen els objectius.

A continuació s'exposen les estratègies docents que es pretenen seguir:

 

Modalitat organitzativa
 

Hores presencials
 

Hores no presencials
 

Dimensions del grup
 

Resultats d'aprenentatge
 

Estratègies metodològiques
 

Classe teòrica

40

 

G

G8.1,G8.2, G12.1, G12.2, E6.1, E6.2

1

- Mètode expositiu (Lliçó magistral participativa)
 

Classe pràctica (Problemes)
 

4

 

G

G8.1,G8.2, G12.1, G12.2, E6.1, E6.2

 

-Resolució de problemes
 

Classe pràctica (Laboratoris)

8

 

P

G11.1, E6.2, G12.1, G12.2,

 -Introducció al maneig d'un paquet estadístic: codificació i anàlisi de dades

Seminari - Taller

2

 

P

 

 

Tutoria

2

 

P

 

 

Avaluació

3

- - - -

- - - -

Totes les competències

 

Treball personal

31

 

- - - -

Totes les competències

 

Estudi per als exàmens

60

 

- - - -

Totes les competències

 

Subtotal hores dedicació estudiantat

A: 59

B: 91

 

 

Crèdits ECTS (A+B)/25

150

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16