SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1001 - Anàlisi de Dades en Psicologia (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G11 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi

G12 - Capacitat de gestió de la informació

G08 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Resoldre adequadament un problema d’investigació en qualsevol àmbit de la psicologia mitjançant la tècnica d’anàlisi més adequada

Resoldre adequadament problemes d’investigació en qualsevol àmbit de la psicologia aplicant metodologia d’investigació

Manejar programes informàtics d’anàlisi estadística adequadament

Identificar les estratègies d’anàlisi més adequades als problemes psicològics

Discriminar l’estratègia més adequada per a resoldre la pregunta d’investigació en psicologia

Demostrar habilitat per a establir conclusions adequades a les que donen lloc les respostes obtingudes des de la solució dels problemes

Demostrar habilitat per a detectar significació en les diferents dades psicològiques

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16