SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1001 - Anàlisi de Dades en Psicologia (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

74%

Memòries i informes de pràctiques

26%

Criteris de superació

AVALUACIÓ ANÀLISI DE DADES. (Nota màxima 10)

EXAMEN: 7'4 punts

TEORIA (3.7 PUNTS)
PRÀCTICA (3.7 PUNTS)
(Les parts de teoria i pràctica es compensen entre si a partir d'una nota de 4 sobre 10, el que correspon a 1,48 sobre 3,7)

Per a considerar un alumne o alumna com a presentat ha de realitzar, almenys, l'examen de teoria.

Es realitzarà un parcial amb contingut teòric I pràctic. La nota mínima per a considerar superat el contingut serà de 5 punts (el que correspon a 3,7 sobre 7,4). La data de realització es determinarà en el cronograma de l'assignatura).


MEMÒRIA I INFORMES DE PRÀCTICA: 2'6 punts

DOSSIER DE PRÀCTIQUES: (1'2 punts)
* Ttutories grupals i l'entrega de les pràctiques proposades.

INFORME DE LABORATORIS: (1'4 punts)

Les tutories i  el laboratori seran acumulatius, ambdós, dins de l'avaluació contínua.

 

Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”,  en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."


 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16