Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0939 - Tècniques d'Investigació Social Aplicada

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

Tindrà com elements bàsics i, per tant, de realització obligatòria: 
o Una prova escrita sobre el contingut global de l'assignatura. S'efectuarà en la data oficial establerta en el calendari d'exàmens. Constituirà el 40% de l'avaluació final. 
o El projecte d'investigació, la participació activa en la dinàmica de les classes i la resta d'exercicis pràctics, que computaran en el 60% restant. 
Ambdós elements han d'aprovar-se respectivament.