Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0939 - Tècniques d'Investigació Social Aplicada

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Creativitat.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG18 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

59 - Capacitat per a analitzar, interpretar i aplicar la informació produïda per les distintes tècniques d'investigació.

239 - Coneixement de les principals tècniques d'investigació i capacitat d'elecció i combinació d'aquestes en funció dels objectius d'aplicació.

228 - Coneixement de la tècnica de grup de discussió i dels seus principals usos i aplicacions en el camp de la publicitat, les relacions públiques i la comunicació audiovisual.

227 - Coneixement de la tècnica d'entrevista en profunditat. Usos tradicionals i propostes innovadores.

226 - Coneixement de la tècnica d'enquesta, les seues aplicacions i dels principals paràmetres tècnics per a avaluar la seua qualitat.

139 - Capacitat per a realitzar demandes ajustades d'investigació a especialistes i per a avaluar les propostes i els resultats.

105 - Capacitat per a dissenyar i realitzar una investigació de caràcter bàsic.