Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1027 - Disseny i Implementació de Sistemes d'informació

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La docència d'aquesta assignatura es basa, principalment, en dues metodologies: l'aprenentatge basat en projectes (ABP), i l'aprenentatge cooperatiu (AC). La utilització de l'AC fomenta el desenvolupament d'habilitats comunicatives i de treball en equip, i cobreix una de les competències a avaluar en aquesta assignatura. A més, a través de l'ABP s'aconseguirà l'aprenentatge de les competències bàsiques de l'assignatura tot motivant l'estudiantat a través de la solució d'un problema real, pròxim a la realitat laboral que trobaran els i les alumnes (context realista).
 
En concret, els i les alumnes realitzaran un projecte que consisteix en el disseny i implementació d'una aplicació web. Cada projecte es realitzarà per grups de tres persones (denominats grups base). Les classes de teoria i de pràctiques s'orienten a l'adquisició dels coneixements necessaris per al desenvolupament del projecte.
 
La planificació i les referències bibliogràfiques associades a cada sessió de classe (de teoria o de pràctiques) es posarà a la disposició de l'alumnat amb antelació (a través de l'Aula Virtual).
 
Les classes teòriques s'utilitzaran per a aclarir els continguts teòrics llegits i realitzar activitats formatives, que s'han de portar a terme de manera individual o en grups (siguen els grups base o grups específics per a una determinada activitat).
 
Es desenvoluparan dos tipus de classes pràctiques: les destinades a l'aprenentatge de les tecnologies necessàries per al desenvolupament del projecte (aprenentatge que es realitzarà mitjançant la realització d'una sèrie d'exercicis o problemes), i les destinades al desenvolupament del projecte. Aquestes últimes classes no serviran només per a desenvolupar el projecte, sinó perquè el professorat supervise com evoluciona cada projecte, de manera que puga proporcionar a l'alumnat la realimentació i suggeriments necessaris o fins i tot, en cas necessari, reorientar el projecte.
 
El projecte es realitzarà principalment de manera no presencial per cada grup. Per a assegurar una avaluació formativa i contínua, al llarg del curs es realitzaran entregues parcials del projecte, de manera que el professorat donarà la realimentació necessària per a corregir-los amb vista a l'entrega final. El resultat final del projecte serà un informe tècnic, així com el codi desenvolupat.
 
A més, abans de l'entrega final del projecte es realitzaran dues tutories presencials de cada grup amb el professorat, amb la finalitat que cada grup defense el treball realitzat fins al moment i es puguen realitzar les correccions sol·licitades pel professorat amb vista a l'entrega final.