Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1027 - Disseny i Implementació de Sistemes d'informació

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 89
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d’acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent.

IR03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.

IR12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l’anàlisi i implementació d’aplicacions basades en ells.

IR13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l’emmagatzematge, processament i accés als sistemes d’informació, inclosos els basats en web.

IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l’accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar llenguatges i eines destinades a la implementació d’aplicacions web. (IR01, IR13)

Treballar en equip en el desenvolupament d’un projecte respectant els drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones. (IR03)

Dissenyar, implementar i avaluar la interfície d’usuari que proporcione accessibilitat universal, disseny per a tots i usabilitat a una aplicació web. (IR01, IR17)

Dissenyar i implementar una base de dades que satisfaça les necessitats d’un sistema d’informació accessible des del web. (IR01, IR12)

Analitzar les necessitats d’informació i tasques que suportarà una aplicació i sintetitzar-les en un disseny de base de dades i d’interfície d’usuari adequats. (CG01, IR01)